Polityka prywatności

1. Kim jesteśmy, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Stowarzytszenie Na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK”z siedzibą w Szczecinku (78-400) ul.Warcisława IV 54A, wpisane pod numerem REGON: 321286769 oraz posiadające numer identyfikacji podatkowej NIP: 6731896178 , wpisane do KRS pod numerem 0000435556; jest administratorem danych osobowych. Co to oznacza? Oznacza, że Stowarzyszenie decydować będzie o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, które zbiera, przechowuje, przesyła, itp. w związku z prowadzoną przez siebie działalnością statutową.

Twoje dane będą przetwarzane w związku z:

 • Realizacją praw i obowiązków wynikających ze Statutu Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności MATECZNIK, który dostępny jest tutaj
 • Zawartymi umowami lub działaniami prowadzącymi do ich zawarcia – pomiędzy Tobą, a nami. Takie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), dalej rozporządzenie to będziemy nazywać RODO. Co to oznacza? Jeżeli wyślesz e-maila, wypełnisz formularz kontaktowy, lub w inny sopsób przekażesz dane np. analogowo na kartce, taką formę kontaktu będziemy traktować, jako dobrowolne działanie z Twojej strony związane z chęcią nawiązania współpracy.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli Twoje dane będziemy przetwarzać ze względu na ciążące na nas obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Co to oznacza? Jeżeli nawiązaliśmy umowę współpracy, została wystawiona faktura VAT, oznacza to, że na podstawie np. przepisów o podatku dochodowym, prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ustawy o podatku VAT będziemy zobowiązany do archiwizowania dokumentów (np. faktury).
 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Kiedy i w jakim zakresie poprosimy Cię o zgodę? O zgodę poprosimy Cię w przypadku, gdy będziesz chciała/chciał otrzymywać informacje za pomocą adresu e-mail. Poprosimy Cię o wyrażanie zgody również na podstawie art. 172 prawa telekomunikacyjnego oraz na przesyłanie informacji handlowych zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jeżeli się nie zgodzisz, to nie będziemy mogli wysłać do Ciebie informacji o RODO, naszych usługach i projektach itp. Pamiętaj, że zgodę zawsze możesz wycofać! Jak? Wystarczy, że w przesłanej wiadomości „klikniesz” wypisz się/wypisz mnie lub gdy napiszesz do nas na adres e-mail: rodo@stowarzyszenie-matecznik.pl informację, w której poinformujesz o wycofaniu swojej zgody na przesyłanie newslettera i innych wiadomości e-mail. Pamiętaj też, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jak masz to rozumieć? Jeżeli wycofasz zgodę to nie możesz mieć roszczeń związanych z przesyłaniem informacji (newsletter, e-mail) przed dniem wycofania zgody. Jeżeli jest to dla Ciebie nadal niejasne, możesz się ze nami skontaktować: kontakt
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli przetwarzać będziemy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Jakiego i co to oznacza? Oznacza to, że np. w przypadku dochodzenia roszczeń będziemy przetwarzać (czyli archiwizować) dokumentację (zawierającą Twoje dane osobowe) dłużej, ze względu na toczące się postępowanie. Na tej samej podstawie prawnej możemy udostępniać Twoje dane innym podmiotom. Jakim? Przeczytaj poniżej.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Jeżeli nawiązaliśmy współpracę, oznacza to, że musieliśmy wystawić fakturę VAT, zgodnie z powyżej wskazanymi podstawami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Twoje dane będziemy przetwarzać przez pięć lat. Jeżeli jednak będziemy mieć względem siebie roszczenia wówczas okres ten będzie odpowiednio wydłużony na podstawie obowiązujących przepisów. Jeżeli zapisałaś/zapisałeś się do newslettera, lub przystąpiłeś do jednego z prowadzonych praze Stowarzyszenie projektów (np Monitoring Wilka) wówczas Twoje dane (adres e-mail, nr IP, podpis przeglądarki pomocny przy wykrywaniu spamu itp.) będziemy przetwarzać do chwili, kiedy nie wycofasz swojej zgody. A co w przypadku, gdy nie nawiązaliśmy współpracy, a przesyłaliśmy do siebie wiadomości e-mail zawierające Twoje dane (np. imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę stanowiska pracy z nazwą firmy, w której pracujesz)? W takiej sytuacji Twoje dane zostaną usunięte w terminie do 3 miesięcy od dnia ostatniej przesłanej wiadomości.

2. Kto będzie miał dostęp do Twoich danych? Czy będą one przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy? Czy jestem profilowany?

Do Twoich danych osobowych mogą mieć dostęp tylko i wyłącznie osoby upoważnione przez nas, działające na podstawie wydanego przeze nas polecenia. Zasada ta nie będzie dotyczyć, np. urzędów, które będą kontrolować naszą działalność, np. w toku kontroli skarbowej, wówczas urząd sprawdzając np. faktury będzie mieć dostęp do Twoich danych. Kto zatem ma do nich dostęp? Jakie są to podmioty/osoby?

 • Zapisując się do projektu „Monitoring Wilków” dostęp do Twoich danych będzie mieć firma Systemy Informatyczne Krzesiński.pl z siedzibą na ul. Armii Krajowej 3, 57-300 Kłodzko, na podstawie zawartej z nami umowy powierzenia.
 • Zapisując się do projektu „Monitoring Wilków” dostęp do Twoich danych będzie mieć Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z siedzibą na al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, na podstawie zawartej z nami umowy powierzenia. Więcej szczegółów w kwesti przetwarzania Twoich danych dowiesz się od Inspektora Ochrony Danych, mgr Gabrieli Kozuń, e-mail: iod@iop.krakow.pl telefon: 600 202 832
 • Zapisując się do projektu „Monitoring Wilków” dostęp do Twoich danych będzie mieć instytucja lub organizacja za posrednictwem której zostałeś wprowadzony do systemu, na podstawie zawartej z nami umowy powierzenia. Lista wszystkich intytucji biorących udział w projekcie Monitoring Wilków jest dostępna na stronie projektu, dla zalogowanych użytkowników
 • Banki i ich partnerzy przy dokonywaniu zapłaty za usługi
 • Organy państwa, w związku z realizacją obowiązujących przepisów (np. Urząd Skarbowy) lub w związku z prowadzonym postępowaniem
 • Podmiotom z którym zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. na podstawie art. 28 RODO), takie jak: podmioty świadczące nam usługi informatyczne, usługi hostingowe, kurierzy, firmy konsultingowe
 • Podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (czyli do państw trzecich i organizacji międzynarodowych), są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale przetwarzanie to nie wpływa na podejmowanie decyzji, które mogłyby wpłynąć negatywnie na Ciebie. Nie używamy przy profilowaniu najnowszych technologii, które zagrażałyby Twoim prawom i wolnościom. Jeżeli w przyszłości przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe poza obszarem EOG odbywać się to będzie na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul ochrony danych osobowych, o czym Cię poinformujemy odpowiednio w kolejnej aktualizacji niniejszej Polityki prywatności.

3. Czy muszę podawać swoje dane osobowe?

Jeżeli mamy nawiązać współpracę, wówczas musisz podać swoje dane osobowe w celu wprowadzenia do systemu informatycznego prowadzonych przez nas projektów lub wystawienia faktury VAT (dotyczy to przede wszystkich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, bowiem osoby te podlegają przepisom o ochronie danych osobowych, czyli RODO) Jeżeli chcesz otrzymywać lub wysłać do nas wiadomość poprzez formularz kontaktowy lub e-mail, również musisz podać nam swój adres e-mail. Nie mając tych danych nie będziemy mogli wysłać do Ciebie wiadomości, czy podpisać umowy, nie będziesz też mógł odzyskać utraconych hasłe w systemach informatycznych prowadzonych przez nas projektów (np „Monitoring Wilków”). Pamiętaj, zawsze gdy Cię poprosimy o Twoje dane, oznaczać to będzie, że ich potrzebujemy (w tym zakresie jest to konieczne). Nie poprosimy o podanie szerszego zakresu Twoich danych, niż ten, który jest nam niezbędny do realizacji celu. Jeżeli nie podasz swoich danych, np. w celu podpisania umowy, wówczas nie będziemy mogli jej podpisać, jeżeli nie podasz adresu e-mail, wówczas nie będziemy mogli go do Ciebie wysłać itd.

4. Jakie mam prawa wynikające z RODO dotyczące moich danych?

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także, z zastrzeżeniem wyłączeń i warunków wskazanych w artykułach 17 – 21 RODO,
 • usunięcia danych („bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 • informacji o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych (art. 19 RODO),
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na fakt przetwarzania danych osobowych dokonanych zgodnie z prawem przed cofnięciem zgody. By wycofać zgodę napisz proszę e-maila: rodo@stowarzyszenie-matecznik.pl
 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, na adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony / Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; tel.: 22-860 70 86

5. Nie wszystko jest dla mnie jasne i zrozumiałe. Co mam zrobić?

Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych napisz e-maila: rodo@stowarzyszenie-matecznik.pl Postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania.

6. Czy coś jeszcze muszę wiedzieć na temat moich danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności MATECZNIK ?

Oczywiście! Zapoznaj się z polityką tzw. ciasteczek – czyli plików cookies (poniżej). Dodatkowo pamiętaj, że polityka może się zmieniać ze względu, np. na nowych odbiorców danych, zmiany w przepisach, itp. Zachęcamy do jej śledzenia.

Dokładamy wszelkich starań, by Twoje dane były bezpieczne, systematycznie analizuję możliwe zagrożenia, które mogłyby wpłynąć na ich bezpieczeństwo, stosując część zabezpieczeń o których mowa w art. 32 RODO. Zawsze prosimy o podanie tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji usług, nie zależy nam na posiadaniu szerszych informacji na Twój temat, niż jest to konieczne do zawarcia umowy. Stosujemy zasadę, w myśl której „Chronimy Twoje dane, tak jak chcielibyśmy byś Ty chronił/chroniła nasze”.

7. Pliki cookies

Co to są pliki cookies? Dlaczego te informacje są dla mnie ważne?

Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe z informacjami zapisywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas wyświetlania przez niego strony www. Strona internetowa zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies („ciasteczkach”). Z każdym kliknięciem przez użytkownika na link na stronie plik cookie odsyłany jest na serwer. W trakcie tego kliknięcia możliwe jest odczytanie informacji zawartych w pliku cookie przez mechanizmy serwera. Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika. Pliki cookies zawierają informacje statystyczne (np. liczba wizyt użytkownika na stronie) i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika – mają charakter w pełni anonimowy i nie pozwalają na zbieranie danych osobowych i poufnych informacji z urządzenia użytkownika. Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.
Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.
Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.
Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Czy mogę usunąć te pliki z mojego urządzenia?

Przeglądarka internetowa automatycznie usuwa pliki cookies, dla których upłynął termin ważności. Możesz również samodzielnie usunąć pliki cookies w dowolnym momencie. Jak? Jeżeli chcesz zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie plików cookies, skorzystaj z poniższych instrukcji:

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki. Pamiętaj, że pliki sesyjne usuwane są po zamknięciu przeglądarki internetowej. Możesz w opcjach przeglądarki zablokować przyjmowanie plików cookies ze strony www. Stosowanie ograniczeń takich jak zablokowanie plików cookies może jednak doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania strony WWW

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Jakie są to pliki?

 • Cookies sesji – są one niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką, a tym samym – do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości odwiedzanej strony i korzystania z zawartych w niej funkcjonalności. Mają one na celu identyfikację danej sesji (czyli dialogu pomiędzy przeglądarką a serwerem) oraz Użytkowników komunikujących się z serwerem w tym samym czasie

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu: rodo@stowarzyszenie-matecznik.pl

Aktualizacja: 26 marca 2019 roku

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróznorodności MATECZNIK