MONITORING WILKÓW W ZACHODNIEJ POLSCE

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” w Szczecinku od wielu lat zwraca szczególną uwagę na wykazywane oficjalnie liczebności populacji wilków w Polsce. Na podstawie danych pochodzących od różnych autorów publikacji i instytucji przeprowadziliśmy analizę liczebności wilków w kraju w okresie od 1950 do 2019 roku (zał. 1). Sporządziliśmy symulację wzrostu liczebnego populacji wilków (zał. nr …read in detail

Apel o zaangażowanie w monitoring wilków w zachodniej Polsce

  Prezydium Rady Partnerów Porozumienia dotyczącego „Monitoringu wilków” Wg rozdzielnika Apel o zaangażowanie w monitoring wilków w zachodniej Polsce Z dniem 31 sierpnia 2019 roku zakończono ostatnie prace i testy związane z poprawą funkcjonowania kolejnej wersji aplikacji mobilnej i serwisu webowego wykorzystywanego w monitoringu wilków. W związku z powyższym, z satysfakcją informujemy Państwa, w tym …read in detail

Partnerzy

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, jako PARTNER WIODĄCY oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK”, jako PARTNER ANIMATOR od sierpnia 2018 r. na warunkach „porozumienia o współpracy partnerskiej” realizują projekt monitoringu wilków z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji mobilnej. Do realizacji tego przedsięwzięcia, na warunkach równoprawnych partnerów przystąpiły: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku …read in detail