Monitoring Wilków

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, jako PARTNER WIODĄCY oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK”, jako PARTNER ANIMATOR od sierpnia 2018 r. na warunkach „porozumienia o współpracy partnerskiej” realizują projekt monitoringu wilków z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji mobilnej. Do realizacji tego przedsięwzięcia, na warunkach równoprawnych partnerów przystąpiły: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku …read in detail

Opinia w sprawie Jednostki Wojskowej

Szczecinek, dnia 31 lipca 2018 r. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ul. Okopowa 21/27 80-810 GDAŃSK Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK”, w odpowiedzi na pismo zn. spr. DROŚ-RP.7131.27.2016 z dnia 27 czerwca 2018 r., dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ograniczenia populacji zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka na terenie Jednostki Wojskowej …read in detail

Opinia – Lotnisko Babie Doły

Szczecinek, dnia 31 lipca 2018 r. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ul. Okopowa 21/27 80-810 GDAŃSK Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK”, w odpowiedzi na pismo zn. spr. DROŚ-RP.7131.4.2018 z dnia 16 marca 2018 r., dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ograniczenia populacji zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia i zdrowia załóg statków powietrznych na terenie …read in detail

Stanowisko w sprawie ASF

Szczecinek, 14 grudnia 2017 r. L.dz.    1/12/2017 dotyczy: afrykańskiego pomoru świń (ASF) Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów     Jako stowarzyszenie zajmujące się m.in. wspieraniem działań na rzecz zachowania zwierząt dziko żyjących w Polsce wyrażamy obawy i zaniepokojenie w związku ze stwierdzonymi nowymi ogniskami afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz stosowanymi praktykami w postępowaniu z …read in detail

Krajowa stratega ochrony wilka

Szczecinek, 13 lipca 2017 r. L.dz.    3/07/2017 dotyczy: krajowej strategii ochrony wilka Pan Andrzej Konieczny Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska   Nawiązując do rozmowy w dniu 28 VI 2017 r. oraz do naszego pisma z dnia 20.03.2017 (L.dz. 3/03/2017) skierowanego do Pana ministra prof. Jana Szyszko, dotyczącego Krajowej strategii ochrony wilka (Canis lupus L.), na …read in detail

Opinia – Port Wojenny Gdynia

Koszalin, 11 kwietnia 2017 r.   Szanowny Pan Kazimierz Sumisławski Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego     W odpowiedzi na pismo zn. spr. DROŚ-PP.7131.7.2017 z dnia 28 marca 2017 r., w sprawie opinii w przedmiocie wydania przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwały, mającej na celu ograniczenie populacji zwierząt na terenach administrowanych …read in detail

List do Ministra Środowiska Jana Szyszko

Szczecinek, 13 stycznia  2017 r.   Szanowny Pan Prof. dr hab. Jan Szyszko Minister Środowiska   Bardzo dziękujemy Panu Ministrowi za przychylne odniesienie się do inicjatywy organizacji seminarium p.t. „Zwierzęta dziko żyjące w środowisku ukształtowanym przez człowieka”. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, prezentowane tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestniczących w spotkaniu około stu osób, reprezentujących …read in detail

Wnioski z seminarium „Zwierzęta dziko żyjące w środowisku ukształtowanym przez człowieka”

Wnioski z seminarium „Zwierzęta dziko żyjące w środowisku ukształtowanym przez człowieka”, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2016 r. w Szczecinku.   Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Bioróżnorodności Matecznik we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku. Celem seminarium były: wymiana doświadczeń przedstawionych w wystąpieniach praktyków oraz zdefiniowanie wniosków dotyczących …read in detail

Konsultacje w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

Szczecinek, 09.07.2014 r. Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52 – 54 00-922 Warszawa   Dotyczy: Konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Stanowisko Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności MATECZNIK W nawiązaniu do zawartego na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pisma zn. spr.: DLP-V-0230-2/ /14/ŁN z …?…czerwca 2014 r. w sprawie konsultacji publicznych projektu …read in detail

Stanowisko w sprawie przywrócenia sezonu polowań na łosie

Szczecinek, 6 czerwca 2014 r. Szanowny Pan Maciej H. Grabowski Minister Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa W związku z przygotowywaniem przez Pana Ministra zmiany rozporządzenia ws przywrócenia sezonu polowań na łosie w Polsce, pragniemy wyrazić nasze stanowisko w tej sprawie. Uważamy za absolutnie konieczną potrzebę regulacji liczebnej niektórych gatunków chronionych, w tym także łosia, …read in detail