O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasachi ich mieszkańcach

Materiały z konferencji O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach zostały opracowane przez autorów referatów lub na podstawie ich wystąpień, zaprezentowanych podczas konferencji i warsztatów przyrodniczych w Orzechowie Morskim w dniach od 18 do 20 października 2019. Alternatywne sposoby dystrybucji – dostępne w formie elektronicznej – do wykorzystania publikacji w celach …read in detail