Bezpłatna konferencja i warsztaty przyrodnicze dla dziennikarzy

Konferencja i warsztaty przyrodnicze dla dziennikarzy p.t.: „O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach” od 18 do 20 października 2019 r. – Orzechowo Morskie oraz Słowiński Park Narodowy. Dziennikarze uczestniczący w wydarzeniu nie ponoszą opłaty konferencyjnej oraz kosztów noclegów i wyżywienia. Uprzejmie prosimy zainteresowanych uczestnictwem w tym niecodziennym wydarzeniu o przesłanie …read in detail