O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasachi ich mieszkańcach

Materiały z konferencji

O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach zostały opracowane przez autorów referatów lub na podstawie ich wystąpień, zaprezentowanych podczas konferencji i warsztatów przyrodniczych w Orzechowie Morskim w dniach od 18 do 20 października 2019.


Alternatywne sposoby dystrybucji – dostępne w formie elektronicznej

– do wykorzystania publikacji w celach dydaktycznych oraz dla użytku publicznego.

Publikacja – PDF

 

 

 

 

 

 


©Copyright by MATECZNIK 2020