Stanowisko w sprawie ASF

Szczecinek, 14 grudnia 2017 r.

L.dz.    1/12/2017

dotyczy: afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Jako stowarzyszenie zajmujące się m.in. wspieraniem działań na rzecz zachowania zwierząt dziko żyjących w Polsce wyrażamy obawy i zaniepokojenie
w związku ze stwierdzonymi nowymi ogniskami afrykańskiego pomoru świń (ASF)
oraz stosowanymi praktykami w postępowaniu z odłowionymi dzikami z miast i ich wsiedlaniu do obwodów łowieckich.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o pilne wprowadzenie zakazu przemieszczania dzików, w tym szczególnie pochodzących z odłowów w obszarach miejskich i z terenów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich, np. lotnisk i obiektów wojskowych.

Wyeliminowanie istniejącego ryzyka zawleczenia wirusa ASF wraz z dzikami pochodzącymi z odłowów,  jest obecnie priorytetem.

Oprócz odłowów należy stosować również odstrzał sanitarny, a odłowione dziki powinny zostać niezwłocznie uśmiercone w najbliższym, bezpiecznym miejscu.

W związku z tym, że odstrzał sanitarny dzików prowadzony będzie
w obszarach o dużym zaludnieniu, osoby upoważnione do jego realizacji powinny być wyposażone w broń, np. z optyką noktowizyjną oraz tłumiki huku i odpowiednią amunicję, bezpieczną dla otoczenia. Uśmiercone dziki winny być poddane badaniom na obecność wirusa ASF oraz włośni.

UZASADNIENIE:

W ostatnim czasie stwierdzono nowe ogniska wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wirus przekroczył linię Wisły i przesuwa się w kierunku zachodnim.
W tym samym czasie dziki odławiane, między innymi: w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Świnoujściu, są przewożone (niekiedy na odległość kilkuset kilometrów)
i wsiedlane do obwodów łowieckich. Praktykuje się to od wielu lat m.in. na Pomorzu Środkowym. Przemieszczenia dzików odbywają się niekiedy poza wiedzą i kontrolą służb weterynaryjnych, a czasami  także bez zgody urzędów, (np. nadleśnictw) wymaganych w procedurach ich wsiedlania do obwodów łowieckich.

W świetle występującego i rosnącego zagrożenia ASF w Polsce, wydane
do dzisiaj decyzje Ministra Środowiska na chów i hodowlę dzików, należy niezwłocznie zrewidować pod kątem szczególnego nadzoru weterynaryjnego
a hodowle nie spełniające warunków bioasekuracji winny być natychmiast zamknięte poprzez cofnięcie decyzji.

Dzięki proponowanemu postępowaniu możliwe jest szybkie i rzeczywiste rozwiązanie problemu depopulacji dzików w miastach. W wielu europejskich aglomeracjach np. w Barcelonie, Berlinie, Wiedniu, eliminacja dzików, pomimo braku zagrożeń ze strony ASF jest zlecana przez służby weterynaryjne z jednoczesnym zakazem ich przemieszczania.

Praktykowane od lat odłowy dzików, przewóz ich do specjalnych ośrodków hodowli zwierzyny w celu  rzekomego powrotu do natury i następnie ich wsiedlanie do obwodów łowieckich, są obecnie niczym nieuzasadnione i niosą ogromne ryzyko zawleczenia wirusa ASF na tereny zachodniej części Polski, regionu
o najintensywniejszej hodowli trzody chlewnej w kraju.

Dziki, które nauczyły się bytować w obszarach miast, prędzej czy później
do nich powracają.

W związku z tym, ponoszone m.in. przez miasta, znaczące nakłady pieniężne na odłów dzików, wydatki na ich transport na odległość często kilkuset kilometrów, koszty ich kilkumiesięcznego przetrzymywania, nie są w żaden sposób uzasadnione. Ponadto w trakcie przetrzymywania dzików w prowadzonych, na podstawie decyzji Ministra Środowiska na chów i hodowlę dzików do wsiedleń, zagrodach hodowli dzików dochodzi do ich rozrodu i niekontrolowanego, dynamicznego wzrostu
ich liczebności.

Z podobnymi sugestiami występowaliśmy wielokrotnie w ostatnich latach
do kompetentnych urzędów, w tym urzędów marszałkowskich.

Wyrażamy nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązania będą pomocne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

Jednocześnie informujemy, że stowarzyszenie nasze skupia osoby posiadające spore doświadczenie i wieloletnią praktykę w zarządzaniu populacjami zwierząt dziko żyjących, które mogą być pomocne w opracowaniu niezbędnych procedur, służących rozwiązaniu tego problemu.

Z poważaniem

Prezes

Stanisław Jachowski

 

do wiadomości:

  • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel
  • Minister Środowiska –Jan Szyszko
  • Główny Lekarz Weterynarii – Paweł Niemczuk
  • Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Marek Haliniak
  • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – Krzysztof Lissowski
  • Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – Konrad Tomaszewski
  • Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ – Lech Bloch