MONITORING WILKÓW W ZACHODNIEJ POLSCE

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” w Szczecinku od wielu lat zwraca szczególną uwagę na wykazywane oficjalnie liczebności populacji wilków w Polsce. Na podstawie danych pochodzących od różnych autorów publikacji i instytucji przeprowadziliśmy analizę liczebności wilków w kraju w okresie od 1950 do 2019 roku (zał. 1). Sporządziliśmy symulację wzrostu liczebnego populacji wilków (zał. nr …read in detail

Apel o zaangażowanie w monitoring wilków w zachodniej Polsce

  Prezydium Rady Partnerów Porozumienia dotyczącego „Monitoringu wilków” Wg rozdzielnika Apel o zaangażowanie w monitoring wilków w zachodniej Polsce Z dniem 31 sierpnia 2019 roku zakończono ostatnie prace i testy związane z poprawą funkcjonowania kolejnej wersji aplikacji mobilnej i serwisu webowego wykorzystywanego w monitoringu wilków. W związku z powyższym, z satysfakcją informujemy Państwa, w tym …read in detail

Wniosek w sprawie zmian przepisów prawa w celu kontrolowanego ograniczania liczebności populacji wilków

Pan Henryk Kowalczyk Minister Środowiska Ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa WNIOSEK Dotyczy: zmian przepisów prawa w celu kontrolowanego ograniczania liczebności populacji wilków (Canis lupus) w Polsce. UZASADNIENIE Składając powyższy wniosek uprzejmie informujemy, że reprezentujemy członków stowarzyszenia posiadających doświadczenie i przygotowanie przyrodnicze. Treści naszego wniosku opieramy na analizie najnowszych wyników badań naukowych, opiniach, wnioskach, sondażach, w …read in detail

Partnerzy

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, jako PARTNER WIODĄCY oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK”, jako PARTNER ANIMATOR od sierpnia 2018 r. na warunkach „porozumienia o współpracy partnerskiej” realizują projekt monitoringu wilków z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji mobilnej. Do realizacji tego przedsięwzięcia, na warunkach równoprawnych partnerów przystąpiły: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku …read in detail

Opinia w sprawie Jednostki Wojskowej

Szczecinek, dnia 31 lipca 2018 r. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ul. Okopowa 21/27 80-810 GDAŃSK Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK”, w odpowiedzi na pismo zn. spr. DROŚ-RP.7131.27.2016 z dnia 27 czerwca 2018 r., dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ograniczenia populacji zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka na terenie Jednostki Wojskowej …read in detail

Opinia – Lotnisko Babie Doły

Szczecinek, dnia 31 lipca 2018 r. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ul. Okopowa 21/27 80-810 GDAŃSK Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK”, w odpowiedzi na pismo zn. spr. DROŚ-RP.7131.4.2018 z dnia 16 marca 2018 r., dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ograniczenia populacji zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia i zdrowia załóg statków powietrznych na terenie …read in detail

Stanowisko w sprawie ASF

Szczecinek, 14 grudnia 2017 r. L.dz.    1/12/2017 dotyczy: afrykańskiego pomoru świń (ASF) Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Jako stowarzyszenie zajmujące się m.in. wspieraniem działań na rzecz zachowania zwierząt dziko żyjących w Polsce wyrażamy obawy i zaniepokojenie w związku ze stwierdzonymi nowymi ogniskami afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz stosowanymi praktykami w postępowaniu z odłowionymi dzikami …read in detail

Krajowa stratega ochrony wilka

Szczecinek, 13 lipca 2017 r. L.dz.    3/07/2017 dotyczy: krajowej strategii ochrony wilka Pan Andrzej Konieczny Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska   Nawiązując do rozmowy w dniu 28 VI 2017 r. oraz do naszego pisma z dnia 20.03.2017 (L.dz. 3/03/2017) skierowanego do Pana ministra prof. Jana Szyszko, dotyczącego Krajowej strategii ochrony wilka (Canis lupus L.), na …read in detail

Opinia – Port Wojenny Gdynia

Koszalin, 11 kwietnia 2017 r.   Szanowny Pan Kazimierz Sumisławski Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego     W odpowiedzi na pismo zn. spr. DROŚ-PP.7131.7.2017 z dnia 28 marca 2017 r., w sprawie opinii w przedmiocie wydania przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwały, mającej na celu ograniczenie populacji zwierząt na terenach administrowanych …read in detail

List do Ministra Środowiska Jana Szyszko

Szczecinek, 13 stycznia  2017 r.   Szanowny Pan Prof. dr hab. Jan Szyszko Minister Środowiska   Bardzo dziękujemy Panu Ministrowi za przychylne odniesienie się do inicjatywy organizacji seminarium p.t. „Zwierzęta dziko żyjące w środowisku ukształtowanym przez człowieka”. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, prezentowane tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestniczących w spotkaniu około stu osób, reprezentujących …read in detail