Konferencja i warsztaty przyrodnicze dla dziennikarzy.

Konferencja Orzechowo Morskie 2019Konferencja i warsztaty

O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach odbyły się w Orzechowie Morskie oraz na terenie Słowińskiego Parku Narodowego 18 -20 października 2019 .

Stowarzyszenie Matecznik przystępując do organizacji konferencji postanowiło by inicjatywa ta stała się inspiracją do cyklicznych spotkań przedstawicieli nauk przyrodniczych z dziennikarzami, którzy poprzez MEDIA kształtują świadomość społeczną o środowisku naturalnym.

Potrzeba realizowania takich spotkań wynika z doświadczeń naszego Stowarzyszenia, którego dotychczasowe działania były raczej skierowane do wąskich, specjalistycznych grup społecznych, włodarzy miast, przedstawicieli instytucji rządowych i ustawodawczych stykających się w swojej działalności z zagadnieniami przyrodniczymi. Bardzo często podejmowane przez Matecznik inicjatywy, napotykały na opór. Milczenie, obojętność lub bezczynność wobec proponowanych prób zapobiegania niekorzystnym zjawiskom zachodzącym w różnych biotopach, naszym zdaniem wynika z lęku przed zmianami. Reakcje na naukowo poparte propozycje sprowadzają się często do zachowań konserwujących status quo, w obawie przed sprzeciwem opinii społecznej.

Opinia publiczna coraz bardziej jest kształtowana przez celebrytów i miejskie organizacje ekologiczne a coraz słabiej do świadomości społeczeństw docierają opinie ze świata nauki. Dzisiaj społeczeństwo swoją wiedzę ekologiczną opiera na informacjach dostarczanych przez prasę, telewizję, radio i internet. Ze względu na sposób funkcjonowania mediów i doraźny charakter przekazywanych treści, szybka informacja zastępuje edukację, subiektywny pogląd zastępuje racjonalną wiedzę. Jesteśmy tak ukształtowani jako odbiorcy przekazów medialnych, że oczekujemy już tylko informacji ukierunkowanej, nie chcemy rozumieć, dociekać, sprawdzać, bo ważniejsze jest wrażenie i odczucie. Subiektywizm wypiera racjonalizm a wiele pojęć związanych z przyrodą zmienia swoje pierwotne zastosowanie i pęcznieje od wieloznaczności.

Niestety, w przestrzeni medialnej pomiędzy rzetelnymi i sensownymi propozycjami  „potykamy” się o pseudonaukową wiedzę na temat ekologii. ”Wiedza” ta niestety również kształtuje, propaguje i utrwala w społeczeństwie fałszywe poglądy, często prowokując do agresywnych zachowań.

Jak temu zaradzić?

Jednym z dostępnych dzisiaj sposobów zapobiegania negatywnym skutkom działalności człowieka jest merytoryczna debata oparta na kompetencjach jej uczestników. Wsłuchanie się w to co naukowcy chcą nam powiedzieć jest koniecznością i warunkiem prowadzenia pomyślnego dla wszystkich dialogu.

Pokłosiem Konferencji jest publikacja

„O ochronie oraz użytkowaniu  zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach”

Dedykujemy tę publikacją wszystkim tym, którzy zajmują się ochroną i użytkowaniem środowiska a szczególnie dziennikarzom, bo to oni najskuteczniej mogą docierać do społeczeństwa. Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że merytoryczna edukacja ekologiczna społeczeństwa, pozbawiona emocji i błędów kreuje właściwe, proekologiczne postawy i bezpośrednio przekłada się na  poprawę ochrony środowiska. Bez udziału  kompetentnych mediów osiągniecie tego jest niemożliwe.