List do Ministra Środowiska Jana Szyszko

Szczecinek, 13 stycznia  2017 r.

 

Szanowny Pan

Prof. dr hab. Jan Szyszko

Minister Środowiska

 

Bardzo dziękujemy Panu Ministrowi za przychylne odniesienie się
do inicjatywy organizacji seminarium p.t. „Zwierzęta dziko żyjące w środowisku ukształtowanym przez człowieka”.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, prezentowane tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestniczących w spotkaniu około stu osób, reprezentujących liczne instytucje związane z ochroną przyrody. Wywołały ożywioną dyskusję
i umożliwiły nam opracowanie wniosków.

Wiele z zawartych we wnioskach propozycji, wymaga zaakceptowania
przez Pana Ministra oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Niektóre leżą w kompetencjach dyrektorów regionalnych LP i nadleśniczych.

Uprzejmie prosimy Pana o ich rozważenie.

 

w imieniu organizatorów seminarium

Prezes Stowarzyszenia                                                                                               Stanisław Jachowski

 

Załącznik: