Monitoring Wilków

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, jako PARTNER WIODĄCY

oraz

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK”, jako PARTNER ANIMATOR

od sierpnia 2018 r. na warunkach „porozumienia o współpracy partnerskiej” realizują projekt monitoringu wilków z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji mobilnej.

Do realizacji tego przedsięwzięcia, na warunkach równoprawnych partnerów przystąpiły:

 1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku,

 2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile,

 3. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

 4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku,

 5. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku,

 6. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,

 7. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu,

 8. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie,

 9. Drawieński Park Narodowy,

 10. Park Narodowy Bory Tucholskie,

 11. Słowiński Park Narodowy,

 12. Woliński Park Narodowy,

jako WSPÓŁPARTNERZY