Konsultacje w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

Szczecinek, 09.07.2014 r. Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52 – 54 00-922 Warszawa   Dotyczy: Konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Stanowisko Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności MATECZNIK W nawiązaniu do zawartego na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pisma zn. spr.: DLP-V-0230-2/ /14/ŁN z …?…czerwca 2014 r. w sprawie konsultacji publicznych projektu …read in detail

Stanowisko w sprawie przywrócenia sezonu polowań na łosie

Szczecinek, 6 czerwca 2014 r. Szanowny Pan Maciej H. Grabowski Minister Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa W związku z przygotowywaniem przez Pana Ministra zmiany rozporządzenia ws przywrócenia sezonu polowań na łosie w Polsce, pragniemy wyrazić nasze stanowisko w tej sprawie. Uważamy za absolutnie konieczną potrzebę regulacji liczebnej niektórych gatunków chronionych, w tym także łosia, …read in detail