Opinia – Port Wojenny Gdynia

Koszalin, 11 kwietnia 2017 r.   Szanowny Pan Kazimierz Sumisławski Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego     W odpowiedzi na pismo zn. spr. DROŚ-PP.7131.7.2017 z dnia 28 marca 2017 r., w sprawie opinii w przedmiocie wydania przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwały, mającej na celu ograniczenie populacji zwierząt na terenach administrowanych …read in detail

List do Ministra Środowiska Jana Szyszko

Szczecinek, 13 stycznia  2017 r.   Szanowny Pan Prof. dr hab. Jan Szyszko Minister Środowiska   Bardzo dziękujemy Panu Ministrowi za przychylne odniesienie się do inicjatywy organizacji seminarium p.t. „Zwierzęta dziko żyjące w środowisku ukształtowanym przez człowieka”. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, prezentowane tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestniczących w spotkaniu około stu osób, reprezentujących …read in detail

Wnioski z seminarium „Zwierzęta dziko żyjące w środowisku ukształtowanym przez człowieka”

Wnioski z seminarium „Zwierzęta dziko żyjące w środowisku ukształtowanym przez człowieka”, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2016 r. w Szczecinku.   Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Bioróżnorodności Matecznik we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku. Celem seminarium były: wymiana doświadczeń przedstawionych w wystąpieniach praktyków oraz zdefiniowanie wniosków dotyczących …read in detail

Konsultacje w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

Szczecinek, 09.07.2014 r. Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52 – 54 00-922 Warszawa   Dotyczy: Konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Stanowisko Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności MATECZNIK W nawiązaniu do zawartego na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pisma zn. spr.: DLP-V-0230-2/ /14/ŁN z …?…czerwca 2014 r. w sprawie konsultacji publicznych projektu …read in detail

Stanowisko w sprawie przywrócenia sezonu polowań na łosie

Szczecinek, 6 czerwca 2014 r. Szanowny Pan Maciej H. Grabowski Minister Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa W związku z przygotowywaniem przez Pana Ministra zmiany rozporządzenia ws przywrócenia sezonu polowań na łosie w Polsce, pragniemy wyrazić nasze stanowisko w tej sprawie. Uważamy za absolutnie konieczną potrzebę regulacji liczebnej niektórych gatunków chronionych, w tym także łosia, …read in detail